Rock

Guds Store Kjærlighet - Kjell Og Odd - Når Ved Målet Vi Står (Vinyl)

9

9 Comments


 1. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Johannes 14, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres.
  Reply

 2. 1 Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. 2 Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi .
  Reply

 3. fra Guds kjærlighet. Av og til møter hverdagen oss med en iskald vind, så vi får lyst til å lukke oss inne i oss selv. Men det er da jeg trenger å bli minnet om Guds grenseløse kjærlighet. Når smilet stivner og trøttheten siger inn over meg, da trenger jeg å kjenne at Guds Ånd stryker ømt over meg.
  Reply

 4. Til tross for den litt barske tittelen snakker vi her om en slags feelgood-thriller, ikke ulik james garners senere tv-serie the rockford files i både form og innhold. Louisa heier, a native of preussenminden, prussia Søylen, som er laget av store sandsteinsblokker, blir også referert til som bronsesøylen, fordi den engang var dekket av.
  Reply

 5. Vi må ta risikoen og tolke Guds kjærlighet «Som kristne kan vi ikke bare være observatører. Fordi vi bryr oss om andre menneskers liv, må vi ta risikoen på å tolke Guds kjærlighet inn i konkrete historiske situasjoner», sa pastor Kjell Werner Rødder i sin preken i Trondheim Metodistklirke søndag februar.
  Reply

 6. Sep 27,  · Men størst er den kjærligheten som Gud har vist oss gjennom Jesus Kristus: «Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder», leser vi i 1 Joh 4, 9
  Reply

 7. ’Bevar dere selv i Guds kjærlighet’ «[Bevar] dere selv i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet med evig liv for øye.» – JUD 1, 2. Hvordan har Jehova vist oss sin kjærlighet, og hvordan vet vi at han ikke automatisk bevarer oss i sin kjærlighet?
  Reply

 8. Teksten er hentet fra 1. Joh, 4, Gud er kjærlighet! Det er Johannes, kjærlighetens apostel, som har gitt oss denne sannheten. I sin helhet lyder verset slik: Vi har lært kjenne den.
  Reply

 9. 8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. 9 Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. 10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og .
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *